Garanti

WAATR har 10 års garanti på sine produkter mot produksjonsfeil fra den opprinnelige kjøpsdatoen fra WAATR.no eller en autorisert forhandler. WAATR vil erstatte det defekte produktet med nytt eller fullstendig renovert produkt avhengig av tilgjengeligheten. 

WAATR dekker ikke frakt under garantien.

Bruksslitasje

Garantien dekker ikke normal slitasje eller skade forårsaket av uhell eller misbruk. WAATR krever at du returnerer produktet før en garanti erstatning utstedes, men kan ved enkelte tilfeller frafalle dette kravet.

Send en e-post til hei@waatr.no for å be om en garanti erstatning.

Produktet må registreres innen rimelig tid i vår produktgaranti registrering for å oppnå 10 års garanti. Skjemaet finner du nederst på siden under utvidet garantiskjema.